ACT BG website

Банер
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Контрол на достъп - Контролери

Е-поща Печат PDF

Терминал T104R       t104r_board_2

Предназначение: Специализиран контролер, модул от системата ГЕЙТ 2000, който служи за управление на RFID скенери и други подчинени устройства. Осигурява собствена локална база данни и буфер за събития, което му позволява както On-line, така и Off-line режим на работа. Свързва се към персонален компютър.    

Технически характеристики:

    - Програмно обезпечаване:                                Многозадачна ОС;
    - Капацитет (за един T104R): 64 входно/изходни точки;
    - Памет за карти: 3072 записа;
    - Памет за събития: 12288 записа;
    - Времеви интервали за достъп: 255;
    - Брой подчинени устройства: max 144 RFID скенера;
    - Функция Anti-Pass Back: Да;
    - Часовник за реално време: Да;
    - Интерфейси за връзка: 3 x RS485 (галванично разделени 2kV),
1 x LAN или 1 x RS232C (20 mA TTY);
    - Отдалеченост от компютър: до 1200 m (при 20 mA TTY);
    - Степен на защита: IP53, IP65;
    - Индикация: LCD, 2 x 16 символа (опция);
    - Клавиатура: 25 бутона (опция);
    - Цифрови входове: 8 галванично разделени;
    - Изходи: 4 релейни изхода 16A/250V (COM, NO, NC);
    - Захранване: вграден захранващ блок, 220 V AC;
    - Резервираност на захранването: акумулаторна батерия 12 V / 7 Ah;
    - Работна температура: 0ºC до 65 ºC;
    - Влажност: от 5% до 95%

Терминал T106R        t106r_2

Предназначение: Специализиран контролер, модул от системата ГЕЙТ 2000, който служи за управление на RFID скенери и други подчинени устройства. Осигурява собствена локална база данни и буфер за събития, което му позволява както On-line, така и Off-line режим на работа. Свързва се към персонален компютър.

Технически характеристики: 

    - Програмно обезпечаване:                                Многозадачна ОС;
    - Капацитет (за един T106R): 64 входно/изходни точки;
    - Памет за карти: 3072 записа;
    - Памет за събития: 28672 записа;
    - Времеви интервали за достъп: 255;
    - Брой подчинени устройства: max 48 RFID скенера;
    - Функция Anti-Pass Back: Да;
    - Часовник за реално време: Да;
    - Интерфейси за връзка: 1 x RS485, 1 x LAN или
1 x RS232C (20 mA TTY опция);
    - Отдалеченост от компютър: до 1200 m (при 20 mA TTY);
    - Степен на защита: IP53, IP65;
    - Индикация: LCD, 2 x 16 символа, 5 LED (опция);
    - Клавиатура: 24 бутона (опция); 
    - Цифрови входове: 4;
    - Изходи: 3 релейни изхода 16A/250V (COM, NO, NC);
    - Захранване: вграден захранващ блок, 220 V AC;
    - Резервираност на захранването: акумулаторна батерия 12 V / 7 Ah;
    - Работна температура: 0ºC до 65 ºC;
    - Влажност: от 5% до 95%

   

Контролер BCU12                bcu12_1

Предназначение: Модул от системата ГЕЙТ 2000, който служи за управление на бариери. Има възможност за дистанционен контрол на бариерата от голям брой потребители, поддържа фотоклетки, индуктивни и ултразвукови датчици. Свързва се към терминал T104R или T106R.    

 Технически характеристики:

    - Брой дистанционни устройства:                      max 2048;          
    - Разстояние за дистанционен к-л:                       max 25 m; 
    - Време за реакция на бариерата: max 0.8 sec;
    - Интерфейс за връзка: RS485; 
    - Отдалеченост от терминал: до 1000 m; 
    - Брой цифрови входове: 6 (за фотоклетки и датчици);
    - Изходи: 5 релейни изхода;
    - Захранване: от 9 до 15 V DC;
    - Консумация: 70 mA (статична), 180 mA max;
    -  Работна температура: -10ºC до +65 ºC;
    - Влажност: от 5% до 95%;
    - Размери: 136 x 78 x 24 mm

 

Контролер RCU04         rcu04_1

 Предназначение: Модул от системата ГЕЙТ 2000, който служи за осигуряване контрол на достъп, енергоспестяване и мониторинг на хотелски стаи, офиси и др. Има възможност за управление на RFID четци, електромагнитен заключващ механизъм и консуматори на ел. енергия. Следи състоянието на PIR датчик, МУК, паник-бутон. Свързва се към терминал T104R или T106R.    

 Технически характеристики:

    - Брой RFID скенери:        2;       
    - Интерфейс за връзка: RS485;
    - Отдалеченост от терминал:                               до 1000 m;
    - Брой цифрови входове: 6; 
    - Изходи: 4 релейни изхода 10A/250V (COM, NO, NC);
    - Захранване: от 9 до 15 V DC;
    - Консумация: 60 mA (статична), 160 mA max;
    - Работна температура: 0ºC до +65 ºC;
    - Влажност: от 5% до 95%;
    - Размери: 130 x 100 x 22 mm